logo drogi kaszubskiej

CELE

1. Celem będzie integracja posiadaczy zabytkowych motocykli.
2. Wspierać się wzajemnie do używania i dbania o stan techniczny oraz utrzymywanie motocykli klasycznych dążąc do wierności oryginału.
3. Organizować i współuczestniczyć w przygotowaniach rajdów, przejażdżek, wystaw i socjalnych aktywności klubu.
4. Promować i chronić interesy klubu i ich „members”
5. Pielęgnować i zachowywać dokumenty, zdjęcia, książki, dane o sportowych imprezach oraz historyczne materiały marek motocykli i powiązanych tematów.
6. Promować marki klasycznych motocykli i technikę przez działania edukacyjne.
7. Przekazywanie informacji, zdjęć do publikacji „masmedia”.
8. Nawiązywać i utrzymywać kontakty z osobami mającymi obecnie lub w przeszłości związek ze sportem motocyklowym.

WARUNKI

1. Dla uczestnictwa w „Old Bike Club”, należy zaopatrzyć się w akcesoria identyfikujące z klubem;- polo, bluza, - znaczek metalowy klubu, - naklejki – logo i inne
2. Wymagane jest uczestnictwo w życiu klubu.
3. uwzględnia się przynależność members „honorowych”.
4. Nie przewiduje się stosowania rocznych składek.
PLAN ZARZĄDZANIA jest podzielony na trzy sekcje, gromadzenie materiałów powiązanych z niżej wymienionymi dziedzinami w rejestratorze.
1. Zarządzanie, Marcin Hewelt , Marcin Klimczak
2. Finanse, edytor Marcin Hewelt
3. Relacje ( public relations) i członkostwo Marcin Klimczak
Zarząd będzie przekazywać informacje i postanowienia pozostałym uczestnikom „Old Bike Club”, podczas kwartalnych spotkań w wyznaczanym miejscu i czasie.